footer credit
(028) 38.230.780 – (028) 38. 233. 363 [email protected]

Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020

15 NĂM TỔ CHỨC VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Sản phẩm dự thi

Thí sinh tham gia

Giải thưởng đã trao

CÙNG NHỮNG THÀNH TÍCH TẠI CUỘC THI TOÀN QUỐC

Sản phẩm được dự thi

Giải thưởng đạt được